Outsorcing bhp

Oferujemy Państwu obsługę BHP na Zasadach outsourcingu.

Zgodnie art. 23711 Kodeksu Pracy: „ Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy”.

Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzacie Państwo swój czas a zarazem pieniądze.


Zawierając z nami umowę outsourcingowa otrzymujecie Państwo:
•    Prowadzenie szkoleń BHP (wstępne)
•    Pełną obsługę postępowań powypadkowych
•    Okresowy przegląd stanu BHP
•    Oceny ergonomii stanowiska pracy
•    Audyt  z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej
•    Opracowywanie niezbędnych instrukcji
•    Pomagamy w doborze i zakupie ochron osobistych i sprzętu ppoż.
•    Odpowiadamy na wystąpienia i nakazy Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapewniamy kompleksową realizację tych wystąpień
•    Zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, chorób zawodowych)
•    Zapewniamy bieżące informację i pełne doradztwo w zakresie nowowprowadzonych przepisów i norm, w tym dyrektyw Unii Europejskiej
•    Doradztwo związane z prawa pracy
•    Doradztwo kadrowe