Ochrona przeciwpożarowa

 

SZKOLENIE WSTĘPNE Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


Uczestnicy szkolenia
Szkolenie kierowane jest do wszystkich nowo zatrudnionych pracowników.


Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie nowo zatrudnionych pracowników z przepisami i instrukcjami ppoż. dla danego stanowiska pracy oraz zasadami postępowania na wypadek wytępienia pożaru


SZKOLENIE OKRESOWE Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


Uczestnicy szkolenia
Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz pracodawców w myśl nowelizacji przepisów o wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej o ewakuacje ppoż.


Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony ppoż. oraz zdobycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek wystąpienia pożaru, oraz ewakuacji