Wydatek energetyczny

1. Oferujemy Państwu wykonanie pomiaru wydatku energetycznego wybranych rodzajów aktywności fizycznej i czynności roboczych Państwa pracowników.

Pomiary przeprowadzone są w nawiązaniu do art. 232 znowelizowanego Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, które zobowiązują pracodawcę do obowiązkowego zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatne, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

 

2. Wyniki pomiaru wydatku energetycznego jest jednym z istotnych elementów klasyfikujących pracownika do wpisu w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze a co za tym idzie obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. ( art. 41 Ust. 4 pkt 2 ustawy o Emeryturach Pomostowych)


3. Pomiar wykonuje przeszkolony w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, pracownik naszego ośrodka, miernikiem MWE – 1.Miernik MWE – 1 to przenośne urządzenie do wykonywania pomiaru wydatku energetycznego. Jest przeznaczony do ilościowej oceny i kwalifikacji ciężkości pracy fizycznej na stanowiskach pracy w zakładach przemysłowych.

Zasada działania    MWE – 1 jest oparta na pomiarze przepływu powietrza wymuszonego wdechem osoby badanej i stwierdzonej między wielkością wentylacji a pochłanianiem tlenu, a tym samym wydatkiem energetycznym. Nasz miernik posiada akredytację CIOP –u.


Karta zgłoszenia zapotrzebowania na pomiar