Wypadki

 

1.    CO NAZYWAMY WYPADKIEM PRZY PRACY?
Wypadkiem przy pracy – nazywamy zdarzenie nagłe wywołane przyczyna zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywana pracą. (definicja wypadku przy pracy, jak również śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego wypadku przy pracy zawarta jest w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych; Dz. U. Nr 199, poz.1673, z późn. zm.)


2.    JAKIE OBOWIĄZKI MA PRACODAWCA W ZWIAZKU Z WYPADKIEM PRZY PRACY?
Pracodawca ma obowiązek:
- Zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu
- W przypadku zaistnienia wypadku: ciężkiego, śmiertelnego, lub zbiorowego powiadomić niezwłocznie właściwego inspektora pracy oraz prokuratora
- Zabezpieczyć miejsce wypadku
- Zapewnić ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku
- Powołać zespół powypadkowy
- Sporządzić dokumentację powypadkową


3.    ILE MAMY CZASU NA SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU POWYPADKOWEGO?
Od chwili zgłoszenia przez poszkodowanego zdarzenia musimy sporządzić protokół powypadkowy w przeciągu 14 dni!!!


4.    JAK PORADZIĆ SOBIE Z PROCEDURĄ POWYPADKOWĄ?
Odpowiednio przeszkolona kadra z naszego ośrodka przeprowadzi sprawnie wszystkie czynności związane z:’
- Wypadkiem przy pracy
•    Ciężkim
•    Śmiertelnym
•    Zbiorowym
- Wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy
- Wypadkiem w drodze do i z pracy

ZAPRASZAMY!!!

Karta zgłoszenia wypadku